επαγγέλλω

επαγγέλλω
(AM ἐπαγγέλλω) [αγγέλλω]
1. μέσ. υπόσχομαι κάτι χωρίς να μού τό ζητήσουν, προσφέρω («καί σφι προσελθοῡσι ἐπηγγείλατο καταγωγήν καὶ ξείνια», Ηρόδ.)
2. μέσ. καταγίνομαι, ασχολούμαι με κάτι, ασκώ βιοποριστικό επάγγελμα (α. «επαγγέλλεται τον γιατρό» β. «τί ἐστιν ὅ ἐπαγγέλεται τε καὶ διδάσκει», Πλάτ.)
νεοελλ.
μέσ. επιδεικνύω συνεχώς μια ανύπαρκτη αρετή («επαγγέλλεται τον προστάτη τού λαού»)
αρχ.-μσν.
1. λέω, αναγγέλλω, κάνω γνωστό με κήρυκα («ἐπαγγελλέτω πᾱς ἀνὴρ καὶ γυνή, εἴ τις ἀργυρίδιον δεῑται λαβεῑν», Αριστοφ.)
2. κηρύσσω, γνωστοποιώ επίσημα («οὐ πόλεμόν γε ἐπαγγέλλεις», Πλάτ.)
3. (απολ.) δίνω διαταγές, διατάσσω, παραγγέλλω («θεῑον εἶναι τὸ ἐπαγγελλόμενον αὐτοῑς», Ηρόδ.)
4. παραγγέλλω να («ἀδελφὴν γὰρ αὐτοῡ κόρην ἐπαγγείλαντες ἥκειν», Θουκ.)
5. παραγγέλλω να ετοιμάσουν κάτι («στρατιάν τε ἐπαγγέλλων ἐς τοὺς συμμάχους», Θουκ.)
6. διαβεβαιώνω
7. υπόσχομαι σε κάποιον να κάνω κάτι
8. προσφέρομαι να κάνω κάτι που είναι μέσα στις δυνατότητές μου («οἱ σοφισταὶ ἐπαγγέλλονται διδάσκειν τινά», Αριστοτ.)
9. ζητώ να μού δοθεί ένα αγαθό
10. μέσ. ζητώ μια χάρη
11. (για αξιώματα) επιδιώκω
12. φρ. «δοκιμασίαν ἐπαγγέλλω» — καταγγέλλω, καλώ κάποιον στη δοκιμασία τών ρητόρων, γιατί μετέχει τών πολιτικών ενώ είναι ένοχος ατιμίας.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • ἐπαγγέλλω — tell aor subj act 1st sg ἐπαγγέλλω tell pres subj act 1st sg ἐπαγγέλλω tell pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπαγγέλλεσθε — ἐπαγγέλλω tell aor imperat mid 2nd pl ἐπᾱγγέλλεσθε , ἐπαγγέλλω tell aor ind mid 2nd pl (doric aeolic) ἐπᾱγγέλλεσθε , ἐπαγγέλλω tell imperf ind mp 2nd pl (doric aeolic) ἐπαγγέλλω tell pres imperat mp 2nd pl ἐπαγγέλλω tell pres ind mp 2nd pl… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπαγγέλλετε — ἐπαγγέλλω tell aor imperat act 2nd pl ἐπᾱγγέλλετε , ἐπαγγέλλω tell aor ind act 2nd pl (doric aeolic) ἐπᾱγγέλλετε , ἐπαγγέλλω tell imperf ind act 2nd pl (doric aeolic) ἐπαγγέλλω tell pres imperat act 2nd pl ἐπαγγέλλω tell pres ind act 2nd pl… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπάγγελλε — ἐπαγγέλλω tell aor imperat act 2nd sg ἐπά̱γγελλε , ἐπαγγέλλω tell aor ind act 3rd sg (doric aeolic) ἐπά̱γγελλε , ἐπαγγέλλω tell imperf ind act 3rd sg (doric aeolic) ἐπαγγέλλω tell pres imperat act 2nd sg ἐπαγγέλλω tell aor ind act 3rd sg (homeric …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπαγγέλλῃ — ἐπαγγέλλω tell aor subj mp 2nd sg ἐπαγγέλλω tell aor subj act 3rd sg ἐπαγγέλλω tell pres subj mp 2nd sg ἐπαγγέλλω tell pres ind mp 2nd sg ἐπαγγέλλω tell pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπαγγελλομένω — ἐπαγγέλλω tell aor part mid masc/neut nom/voc/acc dual ἐπαγγέλλω tell aor part mid masc/neut gen sg (doric aeolic) ἐπαγγέλλω tell pres part mp masc/neut nom/voc/acc dual ἐπαγγέλλω tell pres part mp masc/neut gen sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπαγγελλομένων — ἐπαγγέλλω tell aor part mid fem gen pl ἐπαγγέλλω tell aor part mid masc/neut gen pl ἐπαγγέλλω tell pres part mp fem gen pl ἐπαγγέλλω tell pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπαγγελλόμενον — ἐπαγγέλλω tell aor part mid masc acc sg ἐπαγγέλλω tell aor part mid neut nom/voc/acc sg ἐπαγγέλλω tell pres part mp masc acc sg ἐπαγγέλλω tell pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπαγγελλόντων — ἐπαγγέλλω tell aor part act masc/neut gen pl ἐπαγγέλλω tell aor imperat act 3rd pl ἐπαγγέλλω tell pres part act masc/neut gen pl ἐπαγγέλλω tell pres imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπήγγελλον — ἐπαγγέλλω tell aor ind act 3rd pl (attic epic ionic) ἐπαγγέλλω tell aor ind act 1st sg (attic epic ionic) ἐπαγγέλλω tell imperf ind act 3rd pl (attic epic ionic) ἐπαγγέλλω tell imperf ind act 1st sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”